Σχολικός Συνεταιρισμός

Στα παρακάτω λινκ μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία

ΦΕΚ 310-2016 Σχολικοί Συνεταιρισμοί Ειδικής Αγωγής

Καταστατικό Συνεταιρισμού

Σύσταση Συνεταιρισμού

This entry was posted in Σχολικός Συνεταιρισμός. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *